Save on OLR Polish Masters/Formularz rejestracji na OLR Polish Masters

1 Team(Drużyna) = 5 pigeons (gołębi) + 2 reserve piegons (gołębie rezerwowe)